Tandvårdsrädsla

Många som har farit illa inom tandvården bär med sig negativa erfarenheter som präglat deras syn på tandvård. Vi vill ge dig möjlighet att bygga upp ett förtroende för oss, så att du får ett nytt förhållningssätt till tandvård och bli fri från din tandläkarskräck.