Barntandvård

Till och med det år man fyller 24 är tandvården i Gävleborgs Län avgiftsfri och bekostas av Landstinget. Detta innebär att ditt barn garanteras fri tandvård i samband med de rutinundersökningar som bör utföras var 12:e - 24.e månad. I samband med akut omhändertagande har barn och ungdom också avgiftsfri tandvård.